Avlsgodkendelse


Gældende for alle klubbens racer ankomstregistreret pr 15. februar 2019:

For at der kan udstedes stambøger på afkom efter hunde overført fra andre stambogsførende organisationer eller hunde importeret fra udlandet skal hunden være udstillingspræmieret med mindst Very Good på en DKK anerkendt udstilling eller være avlsgodkendt.
Dette gælder dog ikke hunde importeret fra de nordiske lande.

Vedrørende udstilling:

se oversigten over udstillinger på Dansk Kennel Klubs hjemmeside eller klubbens udstillinger her på hjemmesiden.

Vedrørende avlsgodkendelse:
Hvis ikke man ønsker/har mulighed for at udstille sin hund, kan den blive avlsgodkendt.

En avlsgodkendelse sidestilles med et udstillingsresultat og noteres under hundens resultater på Hundeweb.

Klubbens avlsgodkendelses arrangementer foregår privat efter telefonisk aftale hos dommer Marie Petersen (Jylland) tlf 4072 4759.

Prisen er 600 kr pr. hund.

For yderligere oplysninger kontaktes klubbens formand Marie Petersen telefon 40 72 47 59 eller via e-mail canis.minor.club@gmail.com